Všeobecné obchodní podmínky pro workshopy

WORKSHOPY

Vícehodinové až vícedenní události zaměřené např. na intenzivní cvičení nebo na hlubší porozumění jógových technik.

 

Práva a povinnosti účastníka Workshopu – „Klienta“

 1. Pro rezervaci místa na workshopu je vyžadována záloha, resp. celá částka splatná do tří pracovních dnů od vyzvání Pořadatelem.
 2. Zaplacením zálohy/celé částky má Klient zajištěné své místo na workshopu.
 3. Nejpozději 14 dní před začátkem workshopu Klient uhradí nevratný doplatek splatný do tří pracovních dnů od vyzvání Pořadatelem.
 4. V případě zrušení své účasti na workshopu se záloha/celá částka Klientovi nevrací.
 5. Klient má právo přenechat své místo sebou určenému náhradníkovi.
 6. Klient má povinnost sdělit Pořadateli, v souladu s ochranou osobních údajů, aktuální psychická nebo fyzická omezení. Rovněž ta, která vznikla v době před začátkem a v průběhu workshopu.
 7. Klient si je vědom, že s ohledem na ostatní účastníky se workshopu nemůže zúčastnit s příznaky jakéhokoliv nakažlivého onemocnění.

 

Práva a povinnosti pořadatele Workshopu (Petra Brejchová, dále jen „Pořadatel“) 

 1. Pořadatel je povinen uspořádat workshop v deklarovaném čase i rozsahu.
 2. Pokud Pořadatel není schopen uspořádat workshop v deklarovaném čase a rozsahu, vzniká Klientovi nárok na refundaci/částečnou refundaci uhrazených prostředků.
 3. V případě, že Pořadatel nemůže workshop uspořádat z důvodu vyšší moci (nouzový stav, živelné pohromy apod.), není povinen poskytnout Klientovi refundaci, pokud workshop uspořádá v deklarovaném rozsahu i kvalitě, jakmile mu to vnější okolnosti umožní.
 4. Pořadatel má právo v nevyhnutelném případě změnit místo konání workshopu, přičemž dostupnost nového místa je dosažitelná prostřednictvím MHD nebo PID.
 5. Pořadatel je osvobozen od povinnosti dodatečně zajistit místo na workshopu Klientovi, který předmětný workshop ze své vůle stornoval a jehož místo bylo obsazeno náhradníkem.