Souhlas se zpracováním osobních údajů

1.Subjekt Petra Brejchová, se sídlem Plečnikova 949, Praha – Hrnčíře, 14900, IČO: 73258377, DIČ: CZ8451235551 (dále jen „Správce“), bude ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů) zpracovávat tyto osobní údaje:

 – Jméno a příjmení
– Email
– Telefonní číslo

případně

– Informace o zdravotním stavu
– Adresa
– IČO, DIČ

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vytvoření databáze klientů, sloužící ke komunikaci mezi Správcem a klienty, k ochraně zdraví klientů a k účetním podkladům. Tyto údaje budou Správcem uchovány po dobu 10 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu (brejchovap@gmail.com) nebo dopisu na kontaktní údaje Správce, uvedené v bodě 1.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
– zpracovatel poskytující Správci účetní služby
– zpracovatel poskytující Správci právní služby
– zpracovatel poskytující Správci IT služby

5. Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů    máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět
– požadovat po Správci informaci, jak vaše údaje zpracovává
– požadovat po Správci vysvětlení ohledně osobních údajů
– vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
– požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů